Jul 4, 2011

Νέο βιβλίο για τη μεθοδολογία ανάπτυξης σε ADF

Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε ένας νέος τίτλος για το ADF, το "Oracle ADF Enterprise Application Development made simple", του Sten Vesterli από την Packt Publishing (http://link.packtpub.com/jApqTb) Παρόλο που είναι εύκολο να διαφωνήσει κανείς για το αν η ανάπτυξη στο ADF είναι απλή υπόθεση (απεναντίας θα έλεγα πως μια ομάδα που ξεκινά το πρώτο της έργο σε ADF, θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 μήνες προκειμένου να φθάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας και παραγωγικότητας) ωστόσο αυτό που διακρίνει το βιβλίο σε σχέση με άλλα, είναι η οριοθέτηση όχι της τεχνολογίας αλλά των δεξιοτήτων, των συνοδευτικών εργαλείων και των φάσεων που θα χρειαστεί ένα έργο βασισμένο στο Oracle ADF. Γι' αυτό το λόγο απευθύνεται περισσότερο θα έλεγα σε architects και project managers και λιγότερο σε τεχνικούς που θέλουν απαντήσεις σε άμεσα, καθημερινά τους θέματα. Για την επίτευξη μιας πληρέστερης γνώμης για το βιβλίο, είναι διαθέσιμο ένα sample κεφάλαιο για download.

Πιο αναλυτικά, το βιβλίο διαθέτει τα ακόλουθα κεφάλαια ενώ ο πίνακας περιεχομένων είναι εδώ:
 1. The ADF Proof of Concept, όπου περιγράφεται το case study καθώς και η γενική περιγραφή της υλοποίησής του ως προς τα συστατικά στοιχεία (entities, lovs, task flows κ.α)
 2. Estimating the Effort, ένα άκρως ενδιαφέρον κεφάλαιο που αφορά την καταγραφή της πολυπλοκότητας ενός use case και την αντιστοίχηση και αποτύπωσή του σε χρονικές εκτιμήσεις για το ADF.
 3. Getting Organized, που αφορά την κατανομή ρόλων και δεξιοτήτων καθώς και τη στελέχωση που είναι απαραίτητη για ένα ADF έργο. Επίσης δίνεται ενδεικτική λίστα των περιφερειακών εργαλειών που θα χρειαστούν στον κύκλο της ανάπτυξης και δοκιμών, naming conventions, δομή οργάνωσης projects και workspaces. Πρόκειται για το πιο πλήρες και σημαντικό τμήμα του βιβλίου.
 4. Productive Teamwork, που περιγράφει συνοπτικά το Subversion και το Oracle Team Productivity Center για διασύνδεση με issue tracking συστήματα (πχ JIRA)
 5. Prepare to Build, που αφορά την κατασκευή templates για task flows και σελίδες καθώς και των framework extension classes, προτού αρχίσει η μαζική διαδικασία παραγωγής. Ίσως εδώ να χρειαζόταν μια πιο ισχυρή επιχειρηματολογία γιατί ένα project πρέπει να ξεκινήσει από αυτούς τους πυλώνες, και τι είδους λειτουργικότητα μπορούμε να αποδώσουμε με αυτά τα στοιχεία.
 6. Building the Enterprise Application, που επιχειρεί να δώσει μια αίσθηση end-to-end ανάπτυξης με το ADF για το case study, από τα ADF BC ως το επίπεδο της σελίδας, βασισμένο στις προηγούμενες αρχές και με την επιπρόσθετη μνεία στα dynamic regions. Κρίμα που δεν δίνεται ο πηγαίος κώδικας (source code) αυτής της εφαρμογής γιατί θα ήταν πραγματικά ανεκτίμητη πηγή αναφοράς !
 7. Testing your Application, που αφορά την χρήση JUnit, Selenium και JMeter για τις δοκιμές της ADF εφαρμογής από διάφορες οπτικές γωνίες.
 8. Look and Feel, που αφορά την χρήση skins και CSS.
 9. Customizing the Functionality, το οποίο έχει να κάνει με το MDS και την παραμετροποίηση της εφαρμογής, κάτι που πραγματικά απουσίαζε από άλλα βιβλία.
 10. Securing your ADF Application, που περιγράφει συνοπτικά το ADF Security.
 11. Package and Deliver, που αναφέρεται στο deployment είτε μέσω JDeveloper ή ANT script (ojdeploy based)
 12. Internationalization, δηλαδή διάθεση της εφαρμογής μας σε διάφορα πολυγλωσσικά περιβάλλοντα.

Σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως αυτό το βιβλίο περιέχει το καταστάλαγμα από best practices και consulting expertise που είναι απολύτως απαραίτητο για τις ομάδες που σκέπτονται να προχωρήσουν στο ADF καθώς θα τους βοηθήσει να πάρουν κάποιες αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση του έργου, τον χρονοπρογραμματισμό του και να ακολουθήσουν κάποια ασφαλή μονοπάτια στην ανάπτυξη ώστε να αποφύγουν σημαντικούς κινδύνους.

No comments: