Feb 26, 2015

Αναβάθμιση του Linux kernel σε Ubuntu 14.04 LTS

Στις 20 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε η αναβάθμιση (14.04.2) για την long term support (LTS) release του Ubuntu. Για όσους ήδη έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν την διανομή LTS, μπορούν προαιρετικά να αναβαθμίσουν τον πυρήνα (kernel) του Linux στην έκδοση 3.16 (από 3.13) Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επωφεληθούμε από νέα χαρακτηριστικά ή την υποστήριξη συσκευών.

Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει με την εντολή:

sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-lts-utopic


Στο Sony VAIO laptop μου η πιο αισθητή μεταβολή έχει να κάνει με την ταχύτητα του resume που είναι ακαριαίος (σχεδόν ένα δευτερόλεπτο !) Επίσης προσφέρεται καλύτερη υποστήριξη για Sony VAIO laptops, δίνοντας επιπλέον πρόσβαση:
 • στον ανεμιστήρα (fan control)
 • στην δυνατότητα φόρτισης μέσω usb όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε suspend mode

Feb 15, 2015

Maven και Docker: περισσότερα από την Oracle σε λίγο

H Oracle δεν είναι από τις εταιρείες της κατηγορίας early technology adopters. Προκειμένου να ενσωματώσει τεχνολογίες στα προϊόντα θα περάσει κάποιος καιρός...Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η υιοθέτηση του Maven ως build tool για το Oracle Fusion Middleware, γεγονός που εγκαινιάστηκε με την 12c εντός του 2014, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος εδώ και χρόνια έχει στραφεί σε αυτήν την λύση. Υπάρχουν λοιπόν τουλάχιστον δυο κατευθύνσεις που φαίνεται πως η Oracle θα επενδύσει περισσότερο στο αμέσως επόμενο διάστημα: το πρώτο έχει να κάνει με το Maven, το δεύτερο με τους docker containers.

Σε αυτό το άρθρο ας ασχοληθούμε με το Maven. Επιτέλους με την 12c παρουσιάστηκαν πολλά νέα σημαντικά χαρακτηριστικά όπως:

 1. επίσημη τεκμηρίωση για Continuous Integration του Oracle Fusion Middleware με την βοήθεια του Maven
 2. διαρκώς καλύτερη υποστήριξη στον JDeveloper για Maven (ιδίως στην έκδοση 12.1.3)
 3. Δημιουργία του Oracle Maven repository που έγινε διαθέσιμο μόλις πριν ένα μήνα περίπου για υποστήριξη ADF και SOA εφαρμογών. H αλήθεια είναι πως ζηλέψαμε πολύ τον Maven browser του NetBeans, έτσι όπως βλέπει αυτό το repository !!
 1. (εκτός Oracle): υποστήριξη του Oracle Maven repository από το Artifactory
 2. διαρκής ανάπτυξη του Maven Weblogic development plugin (για δημιουργία Weblogic domains) καθώς και του Weblogic deployment plugin
Αναμένουμε στην επόμενη έκδοση του Oracle Fusion Middleware να δούμε περισσότερα χαρακτηριστικά αλλά και διορθώσεις όπως:
- ενδεχόμενη αντικατάσταση του Maven sync plugin για τις ADF/SOA βιβλιοθήκες στον JDeveloper, από την στιγμή που υπάρχει το Oracle Maven repository.
- καλύτερη υποστήριξη μέσα στον JDeveloper της επεξεργασίας POM αρχείων. Στην έκδοση 12.1.3, τουλάχιστον η επεξεργασία ενός POM όταν υπάρχει μόνο το local repository καθυστερεί απελπιστικά.
- καλύτερη διασύνδεση με τα project files (.jpr) του JDeveloper: όταν ενημερώνεται ένα POM αυτό συνεπάγεται και την ενημέρωση των JDeveloper project metadata (και αντίστροφα) για την δήλωση των βιβλιοθηκών που ενσωματώνονται. Αυτή η ενημέρωση δεν είναι πάντα σωστή και έχω δει πολλές φορές "σκουπίδια" μέσα στα jpr metadata, αποσυγχρονισμούς αλλά προβλήματα μεταξύ Linux και Windows workstations: για παράδειγμα το Linux μου έγραφε στο .jpr δηλώσεις βιβιοθηκών όπως:

 <url protocol="file" path="${maven:maven.local.repo}com/mylib/1.0.0-SNAPSHOT/mylib-1.0.0-SNAPSHOT.jar"/> 

η ίδια βιβλιοθήκη δεν μπορούσε να διαβαστεί από τα Windows παρά μόνο αν γινόταν προσθήκη του slash '/' στο path

 <url protocol="file" path="/${maven:maven.local.repo}com/mylib/1.0.0-SNAPSHOT/mylib-1.0.0-SNAPSHOT.jar"/> Dec 22, 2014

Φοβερή προσφορά της Packt! 5$ κάθε e-book / video μέχρι τις 6 Ιανουαρίου

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι μια πολύ καλή περίοδος να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να θέσουμε τους στόχους για προϊόντα ή τεχνολογίες που θα επικεντρωθούμε την επόμενη χρονιά. Με αυτό το σκεπτικό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσφορά της Packt Publishing για την αγορά οποιουδήποτε και οσωνδήποτε e-book ή video, έως τις 6 Ιανουαρίου, στην τιμή των 5 δολαρίων το καθένα!
http://bit.ly/1w1Vkps
Για εκείνους που ασχολούνται με την Oracle, μερικές ιδέες:

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά θα βρείτε εδώ.

Dec 14, 2014

Robot framework + Selenium + Continuous integration σε Weblogic

Ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά της έκδοσης 12c του Oracle Fusion Middleware είναι η υποστήριξη του Maven τόσο σχεδιαστικά (στον JDeveloper) όσο και εκτελεστικά σε σχέση με τον Weblogic. Για πρώτη φορά μάλιστα υπάρχει και επίσημος οδηγός της Oracle για Continuous Integration. Σε αυτό το άρθρο θα ήθελα να τονίσω την εντυπωσιακή ευκολία κατάρτισης μιας ροής που θα κάνει deploy μια εφαρμογή στον Weblogic Server και έπειτα θα εκτελεί acceptance tests γραμμένα στο Robot framework, σε ένα περιβάλλον continuous integration (πχ Jenkins ή Hudson)

Ως προς την κατάρτιση των acceptance tests και την εκτέλεση τους μέσω Maven, υπάρχει ένα ειδικό plugin του Robot. H τοποθεσία των σεναρίων ελέγχου αναμένεται στην διαδρομή: src/test/robotframework/acceptance. Προκειμένου τα web tests μας να έχουν πρόσβαση στην Selenium βιβλιοθήκη αρκεί να προσθέσουμε το dependency για την Java Selenium2 βιβλιοθήκη:

 <dependency> 
  <groupId>com.github.markusbernhardt</groupId> 
  <artifactId>robotframework-selenium2library-java</artifactId> 
  <version>1.4.0.7</version> 
  <scope>test</scope> 
 </dependency> 

Στα πλαίσια του Maven πρέπει να ορίσουμε το Weblogic deployment plugin καθώς και αυτό του Robot. Στο παράδειγμα μας, μπορούμε να αναθέσουμε μεταβλητές για τα Robot test scripts μας (όπως αυτό του appurl) Επίσης, τα tags που θέλουμε να εκτελεστούν (για παράδειγμα τα sanity tests και όχι τα load)

 <plugin> 
   <groupId>com.oracle.weblogic</groupId> 
   <artifactId>weblogic-maven-plugin</artifactId> 
   <version>12.1.3-0-0</version> 
   <configuration> 
   <adminurl>${weblogic.admin.url}</adminurl> 
   <user>${weblogic.username}</user> 
   <password>${weblogic.passwd}</password> 
   <upload>true</upload> 
   <action>deploy</action> 
   <remote>true</remote> 
   <verbose>true</verbose> 
   <targets>${weblogic.targets}</targets> 
   <source>${basedir}/target/myapp-${project.version}.ear</source> 
   <name>moj-gn</name> 
   </configuration> 
   <executions> 
   <execution> 
    <phase>pre-integration-test</phase> 
    <goals> 
    <goal>deploy</goal> 
    </goals> 
   </execution> 
   </executions> 
  </plugin> 
  <plugin> 
   <groupId>org.robotframework</groupId> 
   <artifactId>robotframework-maven-plugin</artifactId> 
   <version>1.4.3</version> 
   <configuration> 
   <variables> 
   <variable>appurl:${myappurl}</variable> 
  </variables> 
   <includes> 
   <tag>sanity</tag> 
   </includes> 
   <excludes> 
   <tag>load</tag> 
   </excludes> 
   </configuration> 
   <executions> 
   <execution> 
    <goals> 
    <goal>run</goal> 
    </goals> 
   </execution> 
   </executions> 
  </plugin> 
Στον υπολογιστή του CI θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί:

 • ένας browser (πχ firefox)
 • o X virtual frame buffer και να έχει ξεκινήσει ως service
Όλα αυτά στο Ubuntu γίνονται με την εντολή: sudo apt-get install firefox xvfb

Τέλος στον Jenkins/Hudson, αρκεί να θέσουμε την μεταβλητή DISPLAY στην τιμή :99.
Στο επόμενο deployment του Weblogic, θα εκτελεστούν και τα tests μας. Εντυπωσιακό !

Nov 19, 2014

Αποστολή γεγονότων (dispatching events) σε πολλαπλά ADF task flow managed beans

Μια πολύ σημαντική αρχή του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού είναι ο περιορισμός του κεντρικού ελέγχου διαδικασιών και η κατανεμημένη διανομή γεγονότων (events) όπου υπάρχει ενδιαφέρον. Στον κόσμο του ADF, ένα αντιπαράδειγμα που  έρχεται στο μυαλό έχει να κάνει με μεγάλους κώδικες που συντηρούνται σε ADF managed beans και που επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες, καλύπτοντας πολλαπλές διαφορετικές απαιτήσεις.

Έστω πως θέλουμε να δώσουμε μια κοινή συμπεριφορά στην εφαρμογή μας ώστε με ένα κουμπί να γίνεται αποθήκευση (commit) των αλλαγών. Επιπλέον, θα θέλαμε να εμφανίζεται ένα popup παράθυρο επιβεβαίωσης μετά την οριστικοποίηση. Τέλος με την ολοκλήρωση των αλλαγών θέλουμε να ενημερώνεται η κατάσταση του TabContext αν χρησιμοποιούμε το Dynamic Tabs UI Shell framework. Θα φτιάξουμε σε ένα σημείο μια συγκεντρωτική λειτουργία που θα καλύπτει όλες τις παραπάνω ανάγκες;

Μια προσέγγιση θα μπορούσε να κάνει με την υλοποίηση της διαδικασίας της αποθήκευσης και την ειδοποίηση άλλων ενδιαφερόμενων αντικειμένων για αυτήν την μεταβολή, ώστε να κάνουν αυτά τη δουλειά τους (να προβάλλουν popup, να μεταφέρουν τον χρήστη σε άλλη οθόνη, να ενημερώσουν το UI shell, κλπ) Ευτυχώς μπορούμε να ορίσουμε μια λίστα από κλάσεις που σχετίζονται με ένα ADF managed bean στον ορισμό του task flow, ώστε αυτή η λίστα να ενημερώνεται για μια μεταβολή. Ας κατασκευάσουμε για παράδειγμα ένα Java interface:

public interface CommitListener {
    void afterCommit();
}

και αντίστοιχα δυο κλάσεις που το υλοποιούν: έστω τη JSFCommitListener που εμφανίζει ένα popup και την DynamicTabListener που ενημερώνει το UI Shell. Τις δυο αυτές κλάσεις ας τις ορίσουμε στο task flow μας:
ενώ στην κλάση μας που διαχειρίζεται το κουμπί της αποθήκευσης των αλλαγών (πχ CommitBean), ας δηλώσουμε μια γενική λίστα από κλάσεις που θα πρέπει να ενημερωθούν:

    private List commitListeners;

    public void setCommitListeners(List<CommitListener> observers) {
        this.observers = observers;
    }

    public List getCommitListeners() {
        return observers;
    }

    public void onCommit() {
            for (CommitListener c : getCommitListeners()) {
                c.afterCommit();
            }
    }

Αυτό που μας απομένει είναι να κάνουμε ενσωματώσουμε (inject) τη λίστα των managed beans (listeners) στην κλάση μας CommitBean. Επιστρέφουμε λοιπόν στο task flow μας και γράφουμε τον ακόλουθο κώδικα (μιας και δεν υπάρχει υποστήριξη στον design editor για την παροχή λίστας τιμών):

<managed-bean>
    <managed-bean-name>commitBean</managed-bean-name>
    <managed-bean-class>CommitBean</managed-bean-class>
    <managed-bean-scope>backingBean</managed-bean-scope>
    <managed-property>
      <property-name>commitListeners</property-name>
      <list-entries>
            <value>#{backingBeanScope.dynamictablistener}</value>
            <value>#{backingBeanScope.jsfcommitlistener}</value>
        </list-entries>
    </managed-property>
  </managed-bean>Oct 26, 2014

Λήψη στιγμιοτύπων οθόνης (screenshots) στο Firefox χωρίς extensions

Ένας γρήγορος τρόπος για να καταγράψουμε τα περιεχόμενα ενός παραθύρου πλοήγησης στο Firefox είναι διαμέσου του Developer toolbar. Η επιλογή βρίσκεται στο μενού Tools-->Web Developer ή ενεργοποιείται με τον συνδυασμό πλήκτρων Shift + F2. Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί μια γραμμή εντολών στο κάτω μέρος του παραθύρου.
Μια εντολή που είναι διαθέσιμη είναι η screenshot που έχει ως ορίσματα την τοποθεσία αποθήκευσης αρχείων. Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές για αυτή τη λειτουργία που μπορούμε να τις μάθουμε στη γραμμή εντολών γράφοντας help screenshot.

Oct 5, 2014

Δυο χαρακτηριστικά του JSF 2 που είναι χρήσιμα στο ADF

Η 12c σειρά του JDeveloper (αλλά και η παλαιότερη 11g R2) υποστηρίζουν το πρότυπο JSF 2. Ανάμεσα στα πολλά νέα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η έκδοση, σε σχέση με την 1.2, θα ήθελα να αναφέρω δυο γνωρίσματα που ίσως να φανούν χρήσιμα στους προγραμματιστές του Oracle ADF.

Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι οι action μέθοδοι των navigation components (buttons, menus, links) επιδέχονται ορίσματα. Ενώ μέχρι το JSF 1.2 το managed bean action method signature δεν δέχονταν παραμέτρους, στο JSF 2 μπορούν να δεχτούν ορίσματα οποιουδήποτε τύπου. Ένα παράδειγμα χρήσης έχει να κάνει με το πέρασμα ως παραμέτρου της τιμής ενός attribute binding ή selected row(s) για το οποίο θα θέλαμε είτε UI components bindings είτε ADF bindings κώδικα στο managed bean μας. Στο παρακάτω απόσπασμα κώδικα, η managed bean action method χρησιμοποιεί ως παράμετρο την επιλεγμένη εγγραφή του πίνακα.
Ο δε κώδικας του managed bean μοιάζει ως εξής. Οι επιλεγμένες είναι άμεσα διαθέσιμες μέσω της κλάσης RowKeySet.

Το δεύτερο, αφορά την υλοποίηση συμπεριφοράς όταν συμβαίνουν συστεμικές ενέργειες (system events) σε UI components. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν για παράδειγμα την αρχική εμφάνιση ενός στοιχείου (pre-render) σε μια σελίδα (περισσότερες πληροφορίες εδώ) Κάτι τέτοιο μπορεί να μας είναι πολύ χρήσιμο ώστε να υλοποιήσουμε λογικές τύπου "on component ή page load". Μάλιστα υπάρχει ένα παράδειγμα του ADF code corner για την προβολή ενός pop-up με την αρχική εμφάνιση ενός region. Έστω ότι θέλουμε να επηρεάσουμε το αρχικό rendering ενός πίνακα, ώστε εμφανίσουμε εξ ορισμού μια επιλεγμένη εγγραφή. Τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το JSF component f:event, ενσωματωμένο στο component που μας ενδιαφέρει, στην περίπτωση μας ένα af:table.
 
H ιδιότητα listener μας ανοίγει το δρόμο για να προγραμματίσουμε τη συμπεριφορά του pre-render. Έτσι μπορούμε να κάνουμε μια προγραμματιστική αντιμετώπιση του event, χωρίς να καταφύγουμε σε σύνθετους κώδικες και phase listeners όπως συνέβαινε με προηγούμενες εκδόσεις.

    public void preRender(ComponentSystemEvent componentSystemEvent) {
        UIComponent tab = componentSystemEvent.getComponent();
    }

Sep 15, 2014

Αυτοματοποίηση ελέγχου (testing) του Oracle Database με το Robot σε Ubuntu

Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στο Robot framework για την κατάρτιση αυτοματοποιημένων σεναρίων ελέγχου (test cases) Η απλότητα στη δήλωση των βημάτων ενός σεναρίου και οι πολλές του βιβλιοθήκες το καθιστούν μια πολύ αξιόπιστη λύση για την αυτοματοποίηση και σε προϊόντα της Oracle, όπως για παράδειγμα το SOA Suite ή τον Weblogic Server. Σε αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσω πως μπορούμε να κατασκευάσουμε σενάρια στο Robot που θα αφορούν την Oracle βάση δεδομένων. Ως λειτουργικό σύστημα αναφοράς θα χρησιμοποιήσουμε το Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) ενώ η αρμόδια βιβλιοθήκη του Robot είναι η "Database Library (python)" που υποστηρίζει μέχρι την έκδοση 12c.
 1) Αρχικά, θα κατεβάσουμε τον instant client της Oracle καθώς και το SDK. Για το Ubuntu θα χρειαστούμε τις .zip εκδόσεις.

2) Αφού κάνουμε unzip τα αρχεία πχ στον κατάλογο $HOME/instantclient_12_1, ορίζουμε στο αρχείο .bashrc του χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το Robot τα εξής:
export ORACLE_HOME=$HOME/instantclient_12_1
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$ORACLE_HOME:$PATH

και μετά:
ln -s $ORACLE_HOME/libclntsh.so.12.1 $ORACLE_HOME/libclntsh.so

3) Ως root δημιουργούμε το αρχείο /etc/ld.so.conf.d/oracle.conf με τα ακόλουθα περιεχόμενα, που δείχνουν στον κατάλογο του instant client:

/home/robot/instantclient_12_1

και τρέχουμε την εντολή:

#> ldconfig

4) Προετοιμάζουμε το Ubuntu για την εγκατάσταση με τις εντολές:

sudo apt-get install python-pip python-dev python-wxgtk2.8 libaio1
sudo pip install robotframework
sudo pip install robotframework-ride
sudo pip install robotframework-databaselibrary


5) Τέλος, συνδεόμαστε ως ο χρήστης που θα τρέξει το Robot και εκτελούμε τις εντολές:
sudo bash
#> pip install cx_Oracle

Έχουμε τελειώσει με τις εγκαταστάσεις. Μπορούμε να φτιάξουμε το πρώτο μας σενάριο. Η βιβλιοθήκη Database Library υποστηρίζει εντολές όπως Connect to Database, Query, Execute SQL script, Check If Exists In Database, κ.α. Δυστυχώς οι σχετικές row assertion εντολές όπως οι Row Count δεν δουλεύουν για την Oracle. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε σενάρια που εκτελούν μια SQL εντολή, μια stored procedure ή ένα script, ελέγχουν την ύπαρξη αποτελεσμάτων, κτλ.

Aug 25, 2014

Άμεση δοκιμή Web Services στον JDeveloper

Ο JDeveloper διαθέτει εδώ και πολύ καιρό ισχυρές δυνατότητες για την δημιουργία clients σε SOAP Web Services και από την έκδοση 12c και για REST. Μια άγνωστη, μικρή λειτουργία είναι το ότι μπορούμε άμεσα να ελέγξουμε ένα SOAP, REST ή HTTP Web Service, χωρίς να έχουμε κατασκευάσει ένα proxy client, κάτι που φυσικά κάνουν και πιο οργανωμένα εργαλεία όπως το SoapUI.

Αν ανατρέξουμε στο μενού Tools-->HTTP Analyzer, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα αίτηση για το είδος του Web Service που μας ενδιαφέρει.
O JDeveloper θα αναλάβει να διαβάσει το σχήμα των δεδομένων (WSDL, WADL) που θα του προσδιορίσουμε και έτσι θα προκατασκευάσει ένα δοκιμαστικό μήνυμα.
Φυσικά παρέχεται full trace για το μήνυμα που στάλθηκε καθώς και επηρεασμός HTTP headers, security credentials, κλπ, πράγμα που είναι πολύ χρήσιμο για έναν γρήγορο έλεγχο μιας υπηρεσίας είτε ενός SOA composite.

Aug 13, 2014

lxc virtualization και docker practices

Έχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος από το πρώτο μου άρθρο για τους Linux containers και στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει αυτή η λύση για lightweight virtualization έχει γίνει πιο ώριμη και εγώ ταυτόχρονα έχω αποκτήσει περισσότερη εμπειρία στην χρήση του. Το lxc:

 • έχει φθάσει αισίως σε μια σταθερή έκδοση (1.0.5 αυτή την στιγμή στο Ubuntu 14.04)
 • απαιτεί λιγότερες ρυθμίσεις σε σχέση με έναν χρόνο πίσω ενώ υποστηρίζει και containers χωρίς root δικαιώματα (unprivileged)
 • εξακολουθεί να τρέχει δίχως πρόβλημα τα βασικά προϊόντα τεχνολογίας της Oracle (όπως Database XE/11g/12c, SOA Suite 11g/12c) διαμέσου του πιστοποιημένου Oracle Enterprise Linux (OEL - ως virtual machine template)
 • αποτελεί την βάση της τεχνολογίας για το αναδυόμενο προϊόν του docker που προσπαθεί να οδηγήσει σε τυποποίηση την κατασκευή, παράδοση και συντήρηση lightweight virtual machines
Είχα την ευκαιρία να δουλέψω λίγο το docker και είναι πολύ ενθαρρυντικός ο αριθμός των δυνατοτήτων που ενσωματώνονται πολύ γρήγορα σε αυτό. Ωστόσο, από άποψη παραμετροποίησης το lxc, κατά την γνώμη μου, διαθέτει εκ φύσεως περισσότερες δυνατότητες (πχ διαμοιρασμός συστήματος αρχείων, port forwarding, κ.α.) Επιπλέον, το docker δεν υποστηρίζει ακόμα δυναμικές μνήμες (file system /dev/shm) που είναι προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση του Oracle Database Server, αλλά ούτε υπάρχει το Oracle Enterprise Linux στα αποθετήρια του (αν και ένα κόλπο είναι να μετατρέψουμε ένα CentOS σε OEL)

Από την άλλη μεριά, υπάρχει πλήθος από εξαιρετικές ιδέες στο docker, που είναι άμεσα εφαρμόσιμες σε μια τυπική εγκατάσταση lxc. Μια από αυτές είναι η χρήση ενός layered file system. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα base template image (πχ OEL 6.5) στο οποίο θα προσθέσουμε τα πακέτα που μας ενδιαφέρουν, και το οποίο στην συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για την παραγωγή virtual machines, που όμως θα περιλαμβάνουν μόνο τις διαφορές (σε επίπεδο αρχείων) από το template image. Η υποδομή που υλοποιείται αυτή η ιδέα στο docker βρίσκεται στο file system aufs και την ίδια θα χρησιμοποιήσω και στο lxc για την κατασκευή ενός template image βασισμένο στο OEL 6.5. Έπειτα, σύμφωνα με τις ανάγκες, μπορώ να φτιάξω ακαριαία, μια καινούργια εικονική μηχανή βασισμένη στο template. Τα δεδομένα και οι παραμετροποιήσεις της νέας μηχανής αποθηκεύονται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο template (πχ προσθήκη νέων προγραμμάτων) είναι αυτόματα ορατές και σε όλα τα virtual machines που το χρησιμοποιούν. Η ιδέα για την εφαρμογή αυτής της υλοποίησης προήλθε από αυτό το post και συμπυκνώνεται στην εικόνα:

Ας φτιάξουμε λοιπόν μια νέα μηχανή βασισμένη στο Oracle Enterprise Linux (πχ orabase):

sudo lxc-create -n orabase -t oracle

Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να εγκαταστήσουμε όλα τα πακέτα που χρειάζεται ο Oracle Database Server 11g/12c, που καλύπτουν και τις ανάγκες του Oracle Fusion Middleware. H λίστα αυτών των πακέτων προκύπτει από αυτήν την εντολή (το lxc δεν επιτρέπει την εγκατάσταση του Oracle unbreakable kernel, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη εντολή για να πάρουμε απλά την λίστα των προγραμμάτων):

yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall --skip-broken

Σε αυτό το oracle base template, θα προσθέσουμε και μερικά πολύ βασικά εργαλεία διαχείριση και δυνατότητες ssh και X, απλά με μια εντολή:

yum install xauth bc unzip libXtst.* xdpyinfo openssh-clients libXext.i686 mlocate tar gcc kernel-devel make ncurses-devel wget telnet perl sudo

Ο χρήστης της εγκατάστασης όλου του λογισμικού της Oracle θα είναι ο "oracle" οπότε ας τον προετοιμάσουμε στο template για όλες τις μετέπειτα μηχανές:

/usr/sbin/groupadd dba
/usr/sbin/groupadd oinstall
/usr/sbin/useradd -g oinstall -G dba oracle
Έχουμε τελειώσει με το base image! Ας δούμε τώρα πώς θα φτιάξουμε τις επόμενες μηχανές. Ο κατάλογος που βρίσκονται οι containers στο Ubuntu είναι ο /var/lib/lxc.  Για να φτιάξουμε έναν νέο container (πχ oradb) θα του υποδείξουμε έναν κατάλογο όπου θα αποθηκεύονται τα ιδιωτικά του αρχεία (πχ /var/lib/lxc/oradb) που θα συγχωνεύονται μέσω του aufs με το template σε ένα άλλο σημείο (πχ /var/lib/lxc/oradb-aufs) που θα έχει την ολιστική εικόνα για το file system.

sudo mkdir -p /var/lib/lxc/oradb/rootfs /var/lib/lxc/oradb-aufs
sudo mount -t aufs -o br=/var/lib/lxc/oradb/rootfs:/var/lib/lxc/orabase/rootfs none /var/lib/lxc/oradb-aufs
sudo cp /var/lib/lxc/orabase/config /var/lib/lxc/oradb

Κάνουμε τώρα επεξεργασία το config αρχείου της εικονικής μας μηχανής oradb (/var/lib/lxc/oradb/config) ώστε να διαβάζει από το ενοποιημένο σύστημα αρχείων και να έχει αλλαγμένο όνομα:

lxc.rootfs = /var/lib/lxc/oradb-aufs
lxc.utsname = oradb

Αυτό ήταν. Μόλις ξεκινήσουμε την εικονική μηχανή μας (oradb) θα διαβάσει το λειτουργικό σύστημα από το template ενώ οποιοδήποτε αρχείο αλλάξουμε, θα αποθηκευτεί στο δικό της κατάλογο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ορίσουμε μια στατική διεύθυνση για την νέα μας μηχανή, θα κάνουμε τις εξής ενέργειες:

1) Επεξεργασία του /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=oradb
GATEWAY=10.0.3.1

2) Επεξεργασία του /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.3.12
NETMASK=255.255.255.0
DHCPCLASS=
ONBOOT=yes

3) Αλλαγή του /etc/hosts
127.0.0.1 localhost oradb

Αν δούμε τώρα τα περιεχόμενα του καταλόγου /var/lib/lxc/oradb θα μοιάζουν ως εξής. Θα περιλαμβάνονται μόνο τα νέα ή αλλαγμένα αρχεία σε σχέση με το template.